Toestemmingsverklaring bepalen ondersteuningsbehoefte

Toestemmingsverklaring ouders

Verlofaanvraag

Verlof volgens de regels…

Nog veel te vaak worden we als directie geconfronteerd met mondelinge of schriftelijke verlofaanvragen, die we niet kunnen honoreren.
We begrijpen heel goed, dat het fijn is om voor de files uit te rijden. Ook is het aantrekkelijk om buiten de vakanties om een paar dagen weg te plannen. Vanuit de wettelijke regelgeving kan dit echter niet. Alle kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig.
We hopen dat u als ouder begrip heeft voor het feit, dat wij als directie niet verantwoordelijk willen zijn voor uw keuzes.
Bekijkt u dus voor u uw aanvraag indient goed, of u recht heeft op verlof!

Voor het formulier klikt u hier: verzoekverlof.doc

 

Hoofdluis

Schoolmaatschappelijk Werk op de basisschool

Samenwerking school met GGD Twente Jeugdgezondheidszorg

Aan onze school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg verbonden, bestaand uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente.
Zij zien alle kinderen in groep 2 en 7. Mocht u als ouder vragen hebben over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u ook altijd zelf met hen contact opnemen. Zo kunnen zij met u meedenken onder andere bij ziekte (afwezigheid), bedplassen, aanpak hoofdluis en pesten.

School heeft regelmatig overleg met het team Jeugdgezondheidszorg over algemene zaken die met de gezondheid en het welzijn van de leerlingen te maken hebben. Ook kan de IB-er of de leerkracht, met toestemming van u als ouder, advies vragen aan de Jeugdgezondheidszorg hoe uw kind extra ondersteund kan worden.

Op onze website www.ggdtwente.nl vindt u meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg.
Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur te bereiken op 0900 – 333 88 89 of per mail:jeugdgezondheidszorg@ggdtwente.nl