Leren is een belangrijke kwaliteit van ons leven. Als je die goed beheerst, werk je sneller, plezieriger en succesvoller naar het doel dat je voor ogen hebt. Voor onze leerlingen betekent dit: het doen van zinvolle opdrachten in samenhang met het leerdoel, het halen van leerdoelen, om vervolgens met voldoende kennis en vaardigheden de basisschool te verlaten.