Nieuwe leerlingen aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school? Dan kan door onderstaande formulieren in te vullen en in te leveren op school.

Brief ouders: https://bonifatiushb.nl/wp-content/uploads/2020/02/Brief-ouders-aanmelding-PO-scholen-Haaksbergen-2020.pdf

Aanmeldingsformulier: https://bonifatiushb.nl/wp-content/uploads/2020/02/Aanmeldformulier-PO-scholen-Haaksbergen-2020.pdf

 

 

 

Voor 1 april krijgen ouders van kinderen die in de periode 1-10-2021 t/m 30-09-2022 vier jaar worden weer de mogelijkheid hun zoon/dochter aan te melden bij de school van hun keuze.

Jaarlijks rond deze tijd worden ouders van kinderen die de schoolgaande leeftijd naderen in de gelegenheid gesteld hun kind(eren) bij een basisschool van hun keuze  aan te melden. Om tot een basisschool toegelaten te kunnen worden, moeten de kinderen de leeftijd van vier jaar bereikt hebben. Het tijdstip van toelating hebben de gezamenlijke besturen van de basisscholen in deze gemeente bepaald op de dag na de vierde verjaardag.De wettelijke verplichting (leerplicht) voor de ouders om er voor te zorgen dat hun kind op een basisschool is ingeschreven en deze regelmatig bezoekt, begint op de dag nadat het kind de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt.

Uw kind wordt in de periode 1-10-2021 t/m 30-09-2022 vier jaar. Om met name voor de organisatie van de school zicht te krijgen op het aantal te verwachten leerlingen in het komend schooljaar, verzoeken wij u vriendelijk nu reeds tot aanmelding van uw kind(eren) over te gaan. Dit kunt u doen door het invullen van een aanmeldingsformulier en dit formulier af te geven bij de school van uw keuze.
Wij vragen u om bij voorkeur de digitale versie van het aanmeldingsformulier te downloaden en digitaal in te vullen. Als dat niet mogelijk is voldoet ook het handmatig ingevulde formulier zoals bijgevoegd is.
Het ingevulde en geprinte formulier kunt u vervolgens ondertekenen en samen met een kopie van een door de overheid uitgegeven officieel document (identiteitsbewijs / paspoort of geboortebewijs) waarop het burgerservicenummer van uw kind vermeld staat, bij de school van uw keuze inleveren.