Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is in een bij de wet ver­plicht inspraakorgaan met instemmings- en adviesrecht naar het bestuur van onze school toe. Op onze school bestaat de MR uit drie teamle­den en drie ouder-le­den.
De leden van de MR worden na verkiezin­gen benoemd voor de duur van minimaal drie jaar, met de mogelijkheid om herko­zen te worden. Bijna elke ontwikkeling of verandering op school wordt in de MR besproken en heeft bij uitvoering advies of instem­ming nodig. De MR praat onder andere mee over school­­plan, huisvesting, formatie, vakantie­rooster, e.d. Voor ouders en leerkrachten is de MR het belangrijkste middel om invloed te hebben op het bestuursbeleid. Om die reden ontvangen wij graag suggesties en opbouwende kritiek van ieder­een voor wie wij wat kunnen doen: ouders, kinderen en leerkrachten. De MR komt ongeveer 7 maal per jaar bij elkaar. De data van deze vergaderingen staan vermeld in deze schoolgids.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De personeelsleden van Stichting Keender en ouders van leerlingen die naar één van de 19 scholen van Stichting Keender gaan zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Keender.
De GMR is namens de scholen die onder Keender vallen gesprekspartner van het College van Bestuur Keender en controleert, adviseert en overlegt met het College van Bestuur over allerlei school overstijgende zaken.
De GMR houdt zich o.a. bezig met stichtingsbeleid, het bestuursformatieplan, personeelsbeleid en financieel beleid.
De GMR bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders.