Missie en visie

***Wijkschool in de Veldmaat met oog voor iedereen!***
Ik heb de juf leren luisteren en de meester leren kijken
Mijn klasgenoten leren ontdekken hoe belangrijk ze voor me zijn
Ik heb zelf ontdekt dat ik,
ik mag zijn en dat ik me mijn hele verdere leven
mag blijven ontwikkelen.

Leren is een belangrijke kwaliteit van ons leven, en als je die goed beheerst, werk je sneller, plezieriger
en succesvoller naar het doel dat je voor ogen hebt. Voor onze leerlingen betekent dit: het doen van
zinvolle opdrachten in samenhang met het leerdoel, het halen van gestelde doelen, om vervolgens met
voldoende kennis en vaardigheden de basisschool te verlaten.