Rookvrij schoolplein

Een gezonde leeromgeving vinden wij als school belangrijk. Daar hoort ook een rookvrij schoolterrein bij. Sinds 1 augustus 2020 moeten alle scholen verplicht een rookvrij schoolterrein hebben. Op het terrein mag niet gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

St.-Bonifatius wil kinderen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.

Wij vragen jullie ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingangen in het zicht van de kinderen, bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen. Alvast onze dank voor jullie medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.