Wij willen een school zijn waar:

• We aandacht schenken aan waarden en normen, mede gebaseerd op de katholieke grondslag van de school
• Wij actief het contact opzoeken met onze schoolomgeving
• Het onderwijs, leerlingen en leerkrachten steeds in ontwikkeling zijn
• We gebruik maken van elkaars kwaliteiten
• Ouderbetrokkenheid vanzelfsprekend is
• We kijken over de landgrenzen
• We saamhorigheid uitstralen in vieringen, activiteiten en bijzondere gebeurtenissen
• Een veilig leef-, leer- en werkklimaat is
• Elk individu meetelt